On Sale
Sodalite Sphere
Sodalite Sphere
Sodalite Sphere
was $65.00
Save 35%
$42.25
On Sale
Sodalite Sphere
Sodalite Sphere
Sodalite Sphere
was $63.00
Save 35%
$40.95
On Sale
Shungite Sphere
Shungite Sphere
Shungite Sphere
was $24.00
Save 35%
$15.60
On Sale
Rose Quartz Sphere
Rose Quartz Sphere
Rose Quartz Sphere
was $59.00
Save 35%
$38.35
On Sale
Carnelian Sphere
Carnelian Sphere
Carnelian Sphere
was $94.00
Save 35%
$61.10
On Sale
Green Opal Sphere
Green Opal Sphere
Green Opal Sphere
was $48.00
Save 35%
$31.20
On Sale
Amethyst Sphere
Amethyst Sphere
Amethyst Sphere
was $40.00
Save 35%
$26.00
On Sale
Aventurine Sphere
Aventurine Sphere
Aventurine Sphere
was $18.00
Save 35%
$11.70
On Sale
Ketonite Sphere
Ketonite Sphere
Ketonite Sphere
was $30.00
Save 35%
$19.50
On Sale
Red Jasper Sphere
Red Jasper Sphere
Red Jasper Sphere
was $75.00
Save 35%
$48.75
On Sale
Red Jasper Sphere
Red Jasper Sphere
Red Jasper Sphere
was $75.00
Save 35%
$48.75
On Sale
Pink Jasper Sphere
Pink Jasper Sphere
Pink Jasper Sphere
was $75.00
Save 35%
$48.75
On Sale
Pink Jasper Sphere
Pink Jasper Sphere
Pink Jasper Sphere
was $75.00
Save 35%
$48.75
On Sale
Pink Jasper Sphere
Pink Jasper Sphere
Pink Jasper Sphere
was $75.00
Save 35%
$48.75
On Sale
Bloodstone Sphere
Bloodstone Sphere
Bloodstone Sphere
was $65.00
Save 35%
$42.25
On Sale
Eudialite Sphere
Eudialite Sphere
Eudialite Sphere
was $28.00
Save 35%
$18.20
On Sale
Fluorite Sphere
Fluorite Sphere
Fluorite Sphere
was $28.00
Save 35%
$18.20
On Sale
Fluorite Sphere
Fluorite Sphere
Fluorite Sphere
was $28.00
Save 35%
$18.20
On Sale
Fluorite Sphere
Fluorite Sphere
Fluorite Sphere
was $28.00
Save 35%
$18.20
On Sale
Clear Quartz Sphere
Clear Quartz Sphere
Clear Quartz Sphere
was $28.00
Save 35%
$18.20
On Sale
Clear Quartz Sphere
Clear Quartz Sphere
Clear Quartz Sphere
was $28.00
Save 35%
$18.20
On Sale
Clear Quartz Sphere
Clear Quartz Sphere
Clear Quartz Sphere
was $28.00
Save 35%
$18.20
On Sale
Pink Jasper Sphere
Pink Jasper Sphere
Pink Jasper Sphere
was $75.00
Save 35%
$48.75
1 - 60 of 64 items

© 2019 by Barnhouse Lapidary.

  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon