Display Pieces

Stunning display pieces

On Sale
Carnelian Flame
Carnelian Flame
Carnelian Flame
was $26.00
Save 23%
$20.15
On Sale
Carnelian Flame
Carnelian Flame
Carnelian Flame
was $26.00
Save 23%
$20.15
On Sale
Huge Dragon's Egg
Huge Dragon's Egg
Huge Dragon's Egg
was $247.65
Save 22%
$191.93
On Sale
Agate Bowl
Agate Bowl
Agate Bowl
was $50.05
Save 22%
$38.79
On Sale
Carnelian Flame
Carnelian Flame
Carnelian Flame
was $78.00
Save 23%
$60.45
On Sale
Medium Dragon's Egg
Medium Dragon's Egg
Medium Dragon's Egg
was $97.50
Save 23%
$75.56
On Sale
Celestite Nodule
Celestite Nodule
Celestite Nodule
was $12.09
Save 22%
$9.37

© 2019 by Barnhouse Lapidary.

  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon